אַררעסטער קאָר (דוראַטהענע) רוט / מאָוו בלאָקאָק סטאַק